Enter College / University / City name:

Home > Gujarat > Education > Chikhli > Smt Niruben D Patel PTC College for Girls


Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli, Gujarat


Contact


Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli, Gujarat
Address: Plot / Street / Area
Plot No : Kharasa 423/P1
Street Road : Guda Falia
Post Office : Khergam
Chikhli (District Navsari)
Gujarat, India
Pin Code : 396040


Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli Gujarat is a recognised institute / college. Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli Gujarat is managed by Society: C. R. Patel Memorial Education Trust Plot No. Cm-46, 47 Near Sarvottam Hotal N.H. No. 8 G.I.D.C. Vapi..
Smt Niruben D Patel PTC College for Girls is situated in Chikhli of Gujarat state (Province) in India. This data has been provided by www.punjabcolleges.com. Chikhli comes under Chikhli Tehsil, Navsari District.

Fax # of Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli Gujarat is 02634-291500.

email ID(s) is Smt Niruben D Patel PTC College for Girls Chikhli Gujarat

Website of Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli Gujarat is www.crpmet.org.


Contact Details of Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli Gujarat are : 02634-291500Courses

Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli Gujarat runs course(s) in Education stream(s).
D.E.C.Ed.

Profile of Smt Niruben D Patel PTC College for Girls

Reference ID : WGUNAVIN-2521
TAN. No : -
NACC Accredited : Yes
--NCTE NACC Grade : 2007-2008
--Year of NACC Accredation : 2007
Minority : Yes
Page No: 3
--Minorty Type : Religious
--Religion : Other Religion
--Language : NA
Location college/institution : Urban
Located in : residential
Year of Establishment : 2007
Building Type :
Total Area(Sq.Mts.) : 1270
Total Built up Area(Sq.Mts.) : 1270
Nature of land holding : Lease
Type of Land(Lease) :
Construction completed Date : 10/03/2006
Shared Campus Area : 0
Campus shared by :
Khasra No./Plot No./Survey No. : 796
Revenue Village of the land : ACHHAVNI
Land is free from all encumbrances ? : Yes
Type of college/institution : Women's college
Management of the college/institution : Self financed institution(Private)
Management of college/Institute :
University Department/Constituent
College
Institution or its Managing society/body registered ? : Yes
Registration Act : 1950 Bombay 29 ACT
No. of Non Teaching Staff(Male) : 7
No. of Non Teaching Staff(Female) : 1
No. of Non Teaching Staff(Total) : 8
Area of Reading Room(Sq.Mts.) : 20
Seating Capacity : 50
Titles of Teacher Education(Library) : 2000
Books of Teacher Education : 100
No.of Journals : 01
Page No: 4
No of Encyclopedias(Library) : 01
Area of Lab : 30
No of Computers : 15
Internet Access ? : Yes
LAN : Yes
Availability of LCD Projector : No
Availability of OHP : No
Availability of TV : Yes
Availability of VCR : Yes
Name of Experiment(Psycho Lab) :
1. Prayatna ane bhool dvara Shixan
2. Dhyan Vichlan
3. Shikhavavama Arth purnatani
shixan par Asar
4. Samagra Temaj Vibhagiya
Padhhtati Dvara Shixan
5. Dhyan Vistar
6. Vyaktimapan Kasotinu Sanchalan
7. Budhdhi Kasotinu Sanchalan
8. Abhiyogyata Kasotinu Sanchalan
9. Shixak Sajjata, Valanmapan
Kasotinu Sanchalan
10. Abhiruchi, Sutev parakh,
Rasmapan Kasotinu Sanchalan.
Name of Appratus(Psycho Lab) :
1. Dhyan Mapak yantra
2. Piramid Pazal
3. Stopwotch
4. Stop Clock
5. Anguli Bhulbhulamdi
6. Rang Pasandgi
7. Dr. A.Man Kasoti
8. Dr. Niranjan Modi Kasoti
9. Dr. Chhayaben Budhdhi Kasoti
10. Bhul Bhulamdi
11. Andh Chashma
12. Manovagyanik Photo
13. Dhyan Vichalan
Page No: 5
14. Chart
Area of science Lab : 20
Physical Science Name Experiment :
1. Hava Jagya Roke Chhe te Sabit
Karvu.
2. Prakash Sidhi Rekha ma gati Kare
Chhe.
3. Samay Batavti Ret Ghadi Banavavi.
4. Vastuma Dhrujari Uttpann thai tyare
avaj Peda thay Chhe te Nakki Karvu.
5. Pani ma divo Pragtavvo.
6. Chumbak na aakarshan -
apakarshan na niyamo sabit Karva.
7. Acid - Base Vachche thati
tatasthikaran ni Prakriya no Abhyas
Karvo.
8. A mishrit Pravahi na mishranne
alag padva.
9. Garmi aapvathi Ghan padathono
Kad Vadhe Chhe ane thando Padata
Kad Ghate chhe te Sabit karvu.
10. Dhatuna Garam Chheda Tarafthi
Kramashaha Thanda Chhedapar
Usma Sancharan thay chhe te sabit
karvu.
11. Padathana Dahan mate hava
jaruri Chhe te Sabit karvu.
12. Aniyamit Aakarna padartha
Pipadana pan ni sapatinu kshetrafad
shodhavu.
13. Padarthani Sapatini gharshanbad
par thati asar tapasvi.
14. Uchchalan no sidhdhant samajvo.
15. Prayogshalama Oxygen vayu
banavavo ane tena gundharmo
tapasva.
16. Ankit nalakar ni madad thi panima
adravya hoy teva aniyamit akarna
ghan padarth nu kad shodhavu.
17. Sthanantar patra ni madadthi
Page No: 6
panima adravya hoy teva aniyamit
akarna ghan padarth nu kad
shodhavu.
18. Prakashna paravartanna niyamo
sabit karava.
19. Apela Padartho Vidhut vahak chhe
ke vidhut avahak te vidhut pari path
vade shodhvu.
Name of Charts(Physical Science) :
1. Surya Mandal Chart-Model
2. Vividh Sansthao Chart Model
3. Chumbak na Prakaro
4. Hokayantra
5. Utchalan na Sadhano
6. Chandra Grahan- Surya grahan
7. Sandesha Vyavhar na Sadhano
Chart-Model
8. Vahan vayavharna Sadhano Chart-
Model
9. Vividh Vajaniya Chart- MOdel
10. Vividh Mapiya
11. Rastriya pratiko Chart- Model
12. Pani na Prapti Sthano
13. Jal Chakra
14. Mano ranjanna Sadhano Chart-
Model
15. Uttchalanna Vividhbhago
Name Experiment(Biological Science) :
1. Nakama thaygayela vijadina Balb
mathi bilori katch banavavo.
2. Judi judi jaminni nitar shakti ane
bhejdharan shakti janvi.
3. Panima Paladela Val ane
makkayna bijnu avlokan karvu.
4. Bijne Ugva mate jaruri paribalo
hava ane pani chhe te sabit karvu.
5. sukshmadarshak yantra vade
dugrina kosh tatha galna koshnu
avlokan karvu.
6. Prakash sanshleshan ni kriya
darmiyan Oxygen vayu chhuto pade
Page No: 7
chhe te sabit karvu.
7. Vanaspati baspotsarjan dvara pani
bahar kadhe chhe.
8. Shwsankriya daramiyan vanspatina
parno carban dioxide vayu Uttpann
kare chhe te sabit karvu.
9. Havama bhej rahelo chhe te sabit
karvu.
10. Prakash sanshleshan ni kriya
mate Suryaprakashni hajri jaruri chhe
te sabit karvu.
Name Charts(Biological Science) :
1. Vividh Prani-paxi
2. Hava Pradusan
3. Paniprudusan
4. Vanaspatina prakaro
5. vanaspatina ango
6. Vanspatina bhago
7. Ankhni Rachna
8. Kanni Rachna
9. Aushdhiya Vanspati
10. Vividh Fad
11. Vividh phool
12. Vividh paak
13. Havana Gatako
14. Havani Upyogita
15. Vanspati kosh
16. Prani kosh
17. heart
15. Swasantanta
16. Pachan tantara
17. Rudhira bhishran tantra
18. Utsarjan tantra
19. Puspona Vividh bhago
20. Vividh piyat Padhhati
21. Aahar kadi
22. Posak Seand
23. Prakand na prakaro
24. Mudna Prakaro
1. Sajiv nirjiv na chitroni Sangrah
Page No: 8
Name Model(Biological Science) :
pothi.
2. Vanspti ane tena ango nu model.
3. Parna pothi.
4. Aushudhiya Vanspatina namuna.
5. Prani - Paxi na stik papet.
6. Shwsntantra nu model.
7. Rudhirabhishran tantranu model.
8. Pachan tantranu model.
9. Vanspati koshnu model.
10. Heart nu model.
11. Cheta tantranu model.
12. Manav Sharir nu model.
Area of Lab(Language Lab) : 28
Name of Equipments(Language Lab) :
1. Chhupa Rustam
2. Vakya Chakra
3. Vakya Patti
4. Akshar Vrukha
3. Trijod Shabda ni Rachana
4. Chadio
5. Vividh Rahethan
6. Grahak Shuraxa
7. Photo Fream
8. Model of Clock
1. Kakavari kram
2. Ashadhi Sanj
3. Manjil Door Nathi
4. Badhay Dharma Ek
5. Dharti Na Sad
6. Hindolo
7. Birbal ni Yukti
8. Vakya Patti
9. Dugdugiya Vadi
10. Apana Bhai Bandh
11. Bhuro Raja
12. Khajur
13. Vyvsaikaro
Page No: 9
Name of Charts(Language Lab) :
14. DUniyani Ajay bi
15. Kabutarne Odkho
16. Diwali
17. Makarsankranti
18. Pruthvino godo
19. Naxa
20. Naxa pazals
21. Nyalay
22. Pavandisha Darshak
23. Varsha mapak yantra
24. Bhumi swarupo
25. Pavan Veg mapan
26. Parvatona Prakar
27. Dhruv
28. Lavkush
29. Shabri
30. Vanraj
31. Laxmibai
32. Rutu Parivartan
33. Ghadhiji
34. Jashikirani Laxmibai
35. Teen Botto
36. Samjdar nanhi
37. Sardar Vallabhbhai
38. Vividh dharmoke log
39. Karna
40. Lakha Banjara or Kutta
41. Occupation wheels
42. Magic Box
43. Teliphone
44. Multipurpose board
45. Char of Praposition
46. Chart of different colours
47. Chart of Deforestation
48. Picture of Dr. Abdul kalam
Page No: 10
49. Ank Chakra
50. Samay
51. Var chakra
Indoor Game Area : 400
Indoor Game(D.Ed/B.Ed./M.Ed.courses) :
1. Badmintan
2. Keram
etc..
Outdoor Games(D.Ed/B.Ed./M.Ed.courses) :
1. Khokho
2. Sadi Ramato
etc..
Area of Outdoor Games : 800
Name & No. of Instruments(arts & carfts) :
1. Coloure
2. Brush
Name Charts(arts & carfts) :
1. Bhit Chitro
2. Chal Chitro
Name of Models(arts & carfts) :
1. Bhit Chitro
2. Chal Chitro
Name of Instruments(Health and Physical...) :
Lazim-30
Dambels-50
No of Instruments(Health and Physical... ) : NIL
Name Charts(Mathematics Resource Center) :
1. Vividh Akaro
2. Sankhiya gyaan
3. Vividh Sapati ane dharvadi vastu
4. Gujrati- English Month name
5. Bhartiya Chalani naanu
6. Khunana prakaro
7. Cheque na prakaro
8. Gunjash mapvana Sadhano
9. Vadtudna vividha bhago
10. Chatushkon na prakaro
11. Vividh Vajaniya
12. Vividh mapiya
13. Vividh Vajan kata
1. Sarvada badbaki Chakra
2. Gunakar Yantra
3. Gadiya Sarjan Yantra
Page No: 11
Name Model(Mathematics Resource Center) :
4. Avibhajiya Magic Strik
5. Trikon no jadoo
6. Gujash Mapan Board
7. Vadtul no Chadra
8. Apurnakkit
9. Apurnak patti
10. Sthan kimmat board
11. Bhartiya Chalni nanu
12. Sarvada peti
13. Ghadiya chando
14. Trikon na prakaro
15. Jeo board
16. Chatuskonna prakaro
17. Cheque na prakaro
18. Ankcar
19. Gunjash mapvana Sadhano
20. ATM
21. Gujrati- English Month name
Name of Instruments (Anatomy,Physiology... ) : NIL
Name of Charts (Anatomy,Physiology ...) : NIL
Name of Equipments(Atheletic Care) : NIL
Name of Charts(Atheletic Care) : NIL
Name and No. of Instrumernts(Cultural Facility) : NIL
Name & No. of Instruments(Athletics) : NIL
Size of Track(Athletics) : NIL
Indoor Games(C.P.Ed/B.P.Ed./M.P.Ed.courses) : NIL
Indoor Game[Area](C.P.Ed/B.P.Ed./M.P.Ed.courses) : 0
Outdoor Games(C.P.Ed/B.P.Ed./M.P.Ed.courses) : NIL
Area of Alloted Outdoor Games : 0
Gym Facility for Women : No
Area of Men Gym(sq.Mts.) : 0
No of Stnations(men) : NIL
Area of Women Gym : 0
No of Stnations(women) : NIL
Page No: 12
Mode of Salary : Cheque
Salary Transfer(Faculty) : Cheque
Account Details of Bank (Salary) : 290610110001336
Date of Opening of Bank A/c : 10/03/2006
Opening Balance : 0
Fees : 2114359
Donation : 0
MISC : 5189
Total Amount Receipts : 2119548
Expenditure Teacher Salary : 852887
Expenditure Non Teacher Salary : 342480
Expenditure Library : 30840
Expenditure Laboratory : 12690
Expenditure Furniture : 104070
Expenditure Misc : 624499
Total Expenditure : 1967466
Balance of Funds Available During Year : 152082
Name of Auditor/CA : Shaileshkumar H. Prajapati
Address of Auditor/CA :
C-204, Kailash Apartment, Opp.
Vaishali Cinema Koparli Road Vapi.
Phone NO. : 09428159637


Teaching Faculty Details
Teacher id Designation
WGUNAVTE-19235 Lecturer
WGUNAVTE-19264 Lecturer
WGUNAVTE-19254 Lecturer
WGUSRTTE-19271 Lecturer
WGUSRTTE-19293 Lecturer
WGUNAVTE-19200 PRINCIPAL


Composition of Society/Trust
Name Address
D.C. Patel - Chairman Plot No. CM-46, 47 Near Sarvottam Hotal N.H. No. 8 G.I.D.C. VAPI.
Bharatbhai C. Patel - Trustee Plot No. CM-46, 47 Near Sarvottam Hotal N.H. No. 8 G.I.D.C. VAPI.
Dr. Prafull D. Patel - Trustee Plot No. CM-46, 47 Near Sarvottam Hotal N.H. No. 8 G.I.D.C. VAPI.
Dr. Mamta P. Patel - Trustee Plot No. CM-46, 47 Near Sarvottam Hotal N.H. No. 8 G.I.D.C. VAPI.
Summary: Smt Niruben D Patel PTC College for Girls, Chikhli Gujarat website, mobile, contact address and approval / recognition details.