Enter College / University / City name:

Home > Uttar Pradesh > Degree > Agra > Sh Shyam Ji Mahavidyalaya


Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra, Uttar Pradesh


Contact


Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra, Uttar Pradesh
Address:Karahara, Village Midhakar
Agra (District Agra)
Uttar Pradesh, IndiaSh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra Uttar Pradesh is a recognised institute / college. Status: Self Financed, Co.Ed. Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra Uttar Pradesh was established on / in 1.7.2008.


Sh Shyam Ji Mahavidyalaya is situated in Agra of Uttar Pradesh state (Province) in India. This data has been provided by www.punjabcolleges.com. Agra comes under Agra Tehsil, Agra District.

Contact Person(s) of the Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra Uttar Pradesh is (are): Sh Chandarpal Singh.

Mobile No(s) of concerned persons at Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra Uttar Pradesh are 9719680640.


Contact Details of Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra Uttar Pradesh are : Following colleges are different:
Shyam Ji Mahavidyalaya, Sikandra, Agra
Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Midhakur, AgraCourses

Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra Uttar Pradesh runs course(s) in Degree stream(s).
BA, B.Sc

Approval details: Sh Shyam Ji Mahavidyalaya is affiliated with Dr Bhim Rao Ambedkar University, Agra


Summary: Sh Shyam Ji Mahavidyalaya, Agra Uttar Pradesh website, mobile, contact address and approval / recognition details.