Enter College / University / City name:

Home > Uttar Pradesh > Education > Kannauj > Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya


Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj, Uttar Pradesh


Contact


Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj, Uttar Pradesh
Address: Plot / Street / Area
Plot No.- 22Mi
HUSEPUR
Kannauj (District Kannauj)
Uttar Pradesh, India
Pin Code : 209728


Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh is a recognised institute / college. Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh was established on / in 2005.


Principal of Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh is Dr. Krshana Pandey (Mobile 9839872859).

Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya is situated in Kannauj of Uttar Pradesh state (Province) in India. This data has been provided by www.punjabcolleges.com. Kannauj comes under Chhibramau Tehsil, Kannauj District.

Fax # of Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh is 05691-263935.

Mobile No(s) of concerned persons at Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh are 9792172108, 9336943783, 9918777551, 9648426562, 9453105451.


Contact Details of Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh are : Telephone: +91-5691-263397Courses

Number of seats in Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh is 100.
Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh runs course(s) in Education stream(s).
B Ed

Approval details: Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya is affiliated with Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University (CSJM), Kanpur (Uttar Pradesh)


Summary: Swargiya Mahadev Prasad Smarak Mahila Mahavidyalaya, Kannauj Uttar Pradesh website, mobile, contact address and approval / recognition details.